17 Mart 2010 Çarşamba

maksipor 500 mg 16 tablet

» Sefalosporin Antibiyotik


Etken Maddesi
Sefaleksin Monohidrat


MAKSIPOR 500 MG 16 F.TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


ENDİKASYONLARI


Maksipor 250 mg Oral Süspansiyon İçin kuru toz, sulandırıldığında elde edilen süspansiyonun her 5 mL'sinde 250 mg sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat ve yardımcı madde olarak sodyum benzoat, dye ponceau 4R, sodyum siklamat, muz ve ahududu aroması ve sukroz içerir.


KONTRENDİKASYONLARI


Sefaleksin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Sefaleksin tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Sefalosporin türevlerini penisiline duyarlı olan bireylerde kullanırken dikkatli olunmalıdır. Akut ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarında epinefrin ve diğer acil önlemlere gereksinim duyulabilir. Penisilinler ile sefalosporinler arasında kısmi çapraz duyarlılık olduğuna dair klinik ve laboratuvar bulguları mevcuttur; her iki ilaçla da anafilaktik şok dahil ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Antibiyotik uygulanan hastalarda diyare görülmesi halinde tüm geniş spektrumlu antibiyotiklerle olduğu gibi psödomembranöz kolit ihtimali dikkate alınmalıdır. Psödomembranöz kolit şüphesi olan hafif vakalar genellikle antibiyotik tedavisinin sonlandırılması ile düzelir. Orta ve ciddi vakalarda ise endikasyona göre sigmoidoskopi ve uygun bakteriyolojik incelemelerin yapılması, sıvı, elektrolit ve protein dengesinin korunması için gereken müdahalelerin uygulanması gerekir. Gebelikte kullanım: Gebelikte güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır. Emziren annelerde kullanım: Emziren annelerde uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır. ÖNLEMLER Herhangi bir alerjik reaksiyon görüldüğü takdirde tedavi kesilmeli ve endikasyona göre antihistaminikler, adrenalin, oksijen, intravenöz steroidler tatbik edilmeli ve hava yolunun açık tutulması, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır. Tüm geniş spektrumlu antibiyotiklerle olabileceği gibi uzun süreli tedavide süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa uygun önlemler alınmalıdır. Sefalosporin grubu antibiyotiklerle tedavi sırasında direkt Coombs' testinde yalancı pozitiflik bildirilmiştir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj kreatinin klirensine göre düzenlenmelidir. Kreatinin klirensi 5 mL/dakikanın altında olan hastalarda 12-24 saatte bir 250 mg; kreatinin klirensi 5-10 mL/dakika olan hastalarda 12 saatte bir 250 mg; kreatinin klirensi 11-40 mL/dakika olan hastalarda 8-12 saatte bir 500 mg'lık dozlar şeklinde uygulanabilir. Kreatinin klirensi 40 mL/dakika'nın üzerinde olan hastalarda normal dozaj uygulanabilir. Maksipor tedavisi sırasında Benedict ve Fehling solüsyonları ve Clinitest tabletleri ile idrarda glukoz aranması halinde yanlış pozitiflik bildirilmiştir. Bu nedenle idrarda glukozun; enzimatik glukoz oksidasyonuna dayanan testler ile aranması uygundur.


YAN ETKİLER


Sefaleksin tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Sefalosporin türevlerini penisiline duyarlı olan bireylerde kullanırken dikkatli olunmalıdır. Akut ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarında epinefrin ve diğer acil önlemlere gereksinim duyulabilir. Penisilinler ile sefalosporinler arasında kısmi çapraz duyarlılık olduğuna dair klinik ve laboratuvar bulguları mevcuttur; her iki ilaçla da anafilaktik şok dahil ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Antibiyotik uygulanan hastalarda diyare görülmesi halinde tüm geniş spektrumlu antibiyotiklerle olduğu gibi psödomembranöz kolit ihtimali dikkate alınmalıdır. Psödomembranöz kolit şüphesi olan hafif vakalar genellikle antibiyotik tedavisinin sonlandırılması ile düzelir. Orta ve ciddi vakalarda ise endikasyona göre sigmoidoskopi ve uygun bakteriyolojik incelemelerin yapılması, sıvı, elektrolit ve protein dengesinin korunması için gereken müdahalelerin uygulanması gerekir. Gebelikte kullanım: Gebelikte güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır. Emziren annelerde kullanım: Emziren annelerde uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır. ÖNLEMLER Herhangi bir alerjik reaksiyon görüldüğü takdirde tedavi kesilmeli ve endikasyona göre antihistaminikler, adrenalin, oksijen, intravenöz steroidler tatbik edilmeli ve hava yolunun açık tutulması, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır. Tüm geniş spektrumlu antibiyotiklerle olabileceği gibi uzun süreli tedavide süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa uygun önlemler alınmalıdır. Sefalosporin grubu antibiyotiklerle tedavi sırasında direkt Coombs' testinde yalancı pozitiflik bildirilmiştir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaj kreatinin klirensine göre düzenlenmelidir. Kreatinin klirensi 5 mL/dakikanın altında olan hastalarda 12-24 saatte bir 250 mg; kreatinin klirensi 5-10 mL/dakika olan hastalarda 12 saatte bir 250 mg; kreatinin klirensi 11-40 mL/dakika olan hastalarda 8-12 saatte bir 500 mg'lık dozlar şeklinde uygulanabilir. Kreatinin klirensi 40 mL/dakika'nın üzerinde olan hastalarda normal dozaj uygulanabilir. Maksipor tedavisi sırasında Benedict ve Fehling solüsyonları ve Clinitest tabletleri ile idrarda glukoz aranması halinde yanlış pozitiflik bildirilmiştir. Bu nedenle idrarda glukozun; enzimatik glukoz oksidasyonuna dayanan testler ile aranması uygundur.


ETKİLEŞMELER


Probenesid, eşzamanlı uygulandığında, tüm beta laktam antibiyotiklerde olduğu gibi sefaleksinin de renal atılımını azaltıp, plazma konsantrasyonlarını artırabilir. Laboratuvar Testi Etkileşimleri: Sefalosporin grubu antibiyotikler ile tedavi sırasında direkt Coombs testinde yalancı pozitif sonuçlar bildirilmiştir. Hematolojik testlerde, transfüzyon öncesi antiglobülin testleri uygulandığında ya da doğumdan önce antibiyotik kullanan annelerin bebeklerine Coombs testi yapılacağı zaman, pozitif sonucun ilaca bağlı olabileceği unutulmamalıdır. Maksipor tedavisi sırasında idrarda glukoz ölçümü yapıldığında yalancı pozitif sonuçlar alınabilir. Bu durum hem Benedict ve Fehling solüsyonları, hem de Clinitest tabletlerinin kullanılması ile gözlenmiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Yetişkinlerde mutad doz 6 saatte bir 250 -500 mg'dır. Enfeksiyonun türü ve şiddetine göre günde 1-4 g uygulanabilir. Streptokoksik farenjit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve 15 yaşından büyük hastalardaki komplikasyonsuz sistitte 12 saatte bir 500 mg uygulanabilir. Sistit tedavisine 7-14 gün devam edilmelidir. Daha ağır veya dirençli mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda daha yüksek dozlarda ilaç uygulanması mümkündür. Ancak günde 4 g'ın üzerinde dozlara gerek görülecek şiddetteki enfeksiyonlarda parenteral uygulanan bir sefalosporin tercih edilmelidir. Çocuklar: Çocuklarda mutad doz, eşit dozlara bölünerek uygulanan 25-50 mg/kg/gün'dür. Streptokoksik farenjit (bir yaşından büyük çocuklardaki) ile cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, günlük toplam doz 12 saatte bir eşit dozlar şeklinde uyulanır. Ağır enfeksiyonlarda dozu iki katına çıkartmak mümkündür. Maksipor; otitis media tedavisinde dört eşit doza bölünerek günde 75/100 mg/kg olarak uygulanabilir. Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarında tedaviye en az 10 gün devam edilmesi uygundur.


İlaç Fiyatı 14.12 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ

* MAKSİPOR 1 gr 10 F.TABLET
* MAKSİPOR 100 ML SOLÜSYON


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)
* SEF 1GR 16 TABLET
* SEF 500 MG 16 TABLET
* SEF 250 ML SOLÜSYON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder