13 Mart 2010 Cumartesi

M-eslon 100 mg 7 mikropellet kapsül

» Narkotik Analjezik


Etken Maddesi
Morfin Sülfat


M-ESLON 100 MG 7 MİKROPELLET KAPSÜL

İthal, Beşeri bir ilaçdır


FORMÜLÜ


Bir M-ESLON 10 mg Mikropellet Kapsül kontrollü salınım yapan formda 10 mg morfin sülfat içerir. Bir M-ESLON 30 mg Mikropellet Kapsül kontrollü salınım yapan formda 30 mg morfin sülfat içerir. Bir M-ESLON 60 mg Mikropellet Kapsül kontrollü salınım yapan formda 60 mg morfin sülfat içerir. Bir M-ESLON 100 mg Mikropellet Kapsül kontrollü salınım yapan formda 100 mg morfin sülfat içerir.


ENDİKASYONLARI


Şiddetli kronik ağrılar ve/veya diğer analjeziklere rezistan kanser ağrıları.


KONTRENDİKASYONLARI


Respiratuar yetmezlik, · Nedeni bilinmeyen akut abdominal sendrom, · Kraniyal travma ve intrakranial basınç artışı, · Konvülzif durumlar, · Akut alkolik intoksikasyon ve delirium tremens, · 30 aylıktan küçük çocuklar, · MAO inhibitörleri ile tedavi durumlarında kontrendikedir. DİKKAT: Morfin narkotik bir ilaçtır ve tekrarlayan uygulamalarda fiziksel bağımlılık, psişik bağımlılık ve tolerans gelişir. Uzun süreli kullanımlardan sonra ilacın aniden kesilmesi yokluk sendromuna neden olur.


UYARILAR & ÖNLEMLER
Kapsüller çiğnenmeden yutulur. Operasyonu takibeden ilk 24 saatte ve solunum sistemi depresyonu, obstrüktif solunum yolu hastalıkları, bilinen morfin duyarlılığı ve akut hepatik yetmezlikte, gebelerde ve operasyon öncesi kullanılmaz.
Yaşlılarda, hipotiroidizmde, renal ve kronik hepatik hastalıklarda doz azaltılır. Paralitik ileus olasılığında kullanılmaz. Tolerans ve bağımlılık yapar. Kabızlık yapar. Trankilizan, anestezik, hipnotik ve sedatiflerin etkisini potansiyelize eder. Doğumun 2. safhasında (serviks dilatasyonu 4-5 cm) veya prematüre doğumlarda, yeni doğam infatta sekonder respiratuar depresyon diskinden dolayı kullanılmamalıdır.
Anne morfin bağımlısı ise yeni doğan infaktta konvülziyonlar, irritabilite, koma, letalite ile seyredebilen yokluk senromuna neden olabilir.


YAN ETKİLER


Önerilen dozlarda en sık görülen yan etkiler bulantı, konstipasyon, konfüzyon ve bazen de kusmadır. Yokluk Sendromu: Uzun süreli tedavilerde ilacın kesilmesini takiben birkaç saat içerisinde oluşabilir ve 36. - 72. saatlerde çok şiddetli hale gelir.


ETKİLEŞMELER


MAO inhibitörleriyle birlikte veya onların kullanımı bittikten sonraki iki hafta içinde kullanılmamalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


M-ESLON Mikropellet Kapsül çiğnenmeden yutulmalıdır. Önerilen erişkin dozu 12 saat arayla günde 2 kez 10 mg’lık 1 kapsüldür. Dozaj ağrının şiddetine ve uygulanan diğer analjezik tedavilere göre değişkenlik gösterir. Eğer ağrı azalmıyorsa veya morfine karşı tolerans gelişmişse 10, 30, 60 ve 100 mg’lık M-ESLON Mikropellet Kapsül'ler değişik kombinasyonlarda veya tek başına kullanılarak doz artırılmalıdır. Dozlar arasındaki 12 saatlik süre korunmalıdır. Daha önce hemen salınan oral morfin ile tedavi edilen hastalarda M-ESLON Mikropellet Kapsül kullanılacaksa önceden uygulanan günlük doz 2’ye bölünerek 12 saat ara ile uygulanmalıdır. Daha önce parenteral morfin ile tedavi edilen hastalarda oral uygulama ile analjezik etkinin azalmasını önlemek için yüksek dozda M-ESLON Mikropellet Kapsül uygulanmalıdır. Doz artırımları % 50 - % 100 arasında yapılabilir. Doz ayarlaması hastanın durumuna göre yapılmalıdır. Hastalar M-ESLON Mikropellet Kapsül'ü yutmakta güçlük çekiyorlarsa kapsül açılarak içeriği yarı katı gıdalara (püre, reçel, yoğurt) katılarak uygulanabilir. Kapsül içeriği, çapı 16 FG’den büyük, distal ucu açık gastrik veya gastrotomi tüpü ile de uygulanabilir. Daha sonra tüp 30-50 ml su ile Yıkanmalıdır


İlaç Fiyatı 15.3 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ* M-ESLON 60 MG 7 MİKROPELLET KAPSÜL
* M-ESLON 30 MG 14 MİKROPELLET KAPSÜL
* M-ESLON 10 MG 21 MİKROPELLET KAPSÜL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder